REZIFLOW®—DEMULSIFIER SOLUTIONS FOR SUPERIOR PERFORMANCE

هر میدانی دمولسیفایر متفاوتی نیاز دارد

محصولات  شرکت پترو اکسیر اطلس گروه DEMIR® بهبود بهره وری فرآیند جداسازی آب / نفت را افزایش خواهد داد. ما رزین های فنولی،  رزین های آلکوکسیلینگ ، پلی اُل های پلیمری و پلی اُل استر را برای تامین نیازهای مشتری ارائه می دهیم. با استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا در فرآیندهای تولید ما، اطمینان از قابلیت سازگاری محصولات دمولسیفایر تضمین می شود.

پایه های محصول دمولسیفایر ما به صورتی طراحی شده است که نیازهای امروز بازار را با راه حل های نوآورانه ای و پیشرفته که مؤثرتر و سریع تر از محصولات جایگزین هستند، ارائه می دهد.

تفاوت محصولات بارقبا

کیفیت آب بهتر
لایه جداساز (interface) صاف و باریک
کاهش40% مصرف مواد
حذف 99.99% امولسیون ها
واکنش پذیری سریعتر
ریزش آب بیشتر

پایه های محصول DEMIR

PRODUCT NAME

STRUCTURE

RSN

SOLIDS CONTENT (%)

VISCOSITY RANGE (cP) AT 25°C

CHEMICAL DESCRIPTION

DEMIR® 1105

Linear

12.1

65-70

200-500

phenolic resin

DEMIR® 1110

Linear

15

70-73

600-700

phenolic resin

DEMIR® 1120

Cyclic/Linear

13.7

75-78

150-600

phenolic resin

DEMIR® 1130

Linear

12.5

63-67

200-800

phenolic resin

DEMIR® 1205

Linear

11.8

69-73

400-1000

Resin alkoxylate

DEMIR® 1230

Linear

16

62-68

200-800

Resin alkoxylate

DEMIR® 1240

Linear

13

70-73

150-600

Resin alkoxylate

DEMIR® 1260

Cyclic/Linear

9

64-66

200-800

Resin alkoxylate

DEMIR® 1305

Linear

12

64-66

400-1000

Polyol

DEMIR® 1310

Linear

20

61-65

150-600

Polyol

DEMIR® 1330

Cyclic/Linear

6

65-68

200-800

Polyol

DEMIR® 1350

Linear

16

68-71

300-600

polyols

DEMIR® 1370

Linear

8

71-75

400-1200

polyols

DEMIR® 1380

Cyclic/Linear

18

62-66

500-600

polyols